0.0
0.0/10 Reviews
0 item(s) € 0,00

Winkelwagen ×

Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

Garantie - klachtenprocedure & Herroepingsrecht

Tot 5 jaar garantie op onze buitenzonweringen

De wettelijke garantie is van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

U krijgt bij de Zonnerij tot vijf jaar garantie op onze maatwerk buitenzonwering. 

Op onze maatwerk Knikarmschermen, screens, uitvalschermen, rolluiken, markiezen, serre zonwering, cubola overkapping en solidare pergola heeft u 2 jaar volledige garantie op de materialen*. Heeft u gekozen voor elektrische bediening van uw maatwerk buitenzonwering van het merk Somfy dan heeft u op de buismotor(en), bijbehorende besturingen, schakelmateriaal en accessoires een fabrieksgarantie van 5 jaar na de productiedatum. 

Uiteraard geldt deze garantie bij normaal gebruik, onder normale omstandigheden. Wind, regen en sneeuw kunnen onherstelbare schade aan onderconstructie en zonwering veroorzaken! Dit valt niet onder garantie! Note: De garantie geldt bij juist gebruik van de zonwering, vakkundige montage en goed onderhoud.  

*Uitgesloten van garantie zijn:
 • Meetfouten, indien door de klant zelf gemeten 
 • Normale (materiaalafhankelijke) slijtage
 • Verkleuring
 • Schade als gevolg van onjuist gebruik
 • Eigenhandig aanpassen
 • Aanpassingen, montage of reparaties uitgevoerd door andere partij dan Zonnerij
 • Gebruik in ongeschikte ruimtes
 • Schade als gevolg van reinigingsmiddelen of onjuist reinigen
 • Wind, regen en sneeuw kunnen onherstelbare schade aan onderconstructie en zonwering veroorzaken! Dit valt niet onder garantie!
 • Tevens hebben de fabrikanten van zonweringdoeken een bepaalde doektolerantie afgegeven. Deze informatie staat bij de producten helemaal onderaan onder ` Lees hier meer over de algemene informatie` of druk hier voor meer info

Garantie op de montage uitgevoerd door de Zonnerij

Heeft u een buitenzonwering aangeschaft inclusief montage door de Zonnerij? Dan heeft u ook recht op de arbeidkosten bijbehorend aan de fabrieksgarantie tot 2 jaar*. Bij het vervangen van garantiematerialen na 2 jaar worden alleen de arbeids- en voorrijkosten in rekening gebracht. Na de montage geven de monteurs u een korte uitleg over de bediening, de werking en het afstellen van het product waarna wij u vragen akkoord te geven voor de uitgevoerde werkzaamheden en geleverde materialen. 

*Uitgezonderd van montage garantie zijn:

 • Werkzaamheden die niet voortkomen uit de fabrieksgarantie
 • Het opnieuw afstellen of bijstellen. Het kan n.m.l zijn dat uw zonwering of rolluik na enige tijd moet worden bijgesteld en opnieuw moeten worden afgesteld, en dit kan en dient u zelf te doen. (U kunt ook kiezen dit door de Zonnerij te laten doen, bel of mail voor meer info en de kosten die hieraan verbonden zijn)
 • Let op: wind en neerslag kunnen onherstelbare schade aan zonwering en onderconstructie veroorzaken. Dit valt niet onder de garantie.
 • Voorrijkosten á €75,- indien u buiten ons montagegebied van 30km vanaf de Zonnerij woont. 

Garantie op producten aangeschaft zonder montage

Heeft u bij de Zonnerij een maatwerk product aangeschaft zonder montage? Dan beperkt de garantie zich enkel tot de fabrieksgarantie met de daarbij behorende uitzonderingen*

Wij sturen u kosteloos* het defecte onderdeel toe! * De Zonnerij staat voor goede service!
Als u binnen de garantie periode een kapot onderdeel heeft sturen wij, nadat wij het oude onderdeel van u hebben ontvangen, het nieuwe onderdeel kosteloos toe. Deze moet dan wel binnen het garantie-termijn vallen en aan de eerder genoemde voorwaarden voldoen. 

Bij de levering van onze producten voor doe-het-zelf staat Zonnerij.nl nooit garant voor een succesvolle reparatie en de aansprakelijkheid op eventuele schade indien de reparatie niet vakbekwaam is uitgevoerd.

Bij aflevering van uw bestelde producten
De door ons afgeleverde producten zullen voldoen aan de verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Voldoet het product hier onverhoopt niet aan, dan heeft u recht op:
- Aflevering van het ontbrekende;
- Reparatie van het afgeleverde product, als dat in redelijkheid van ons kan worden gevraagd;
- Vervanging van het afgeleverde product, tenzij de afwijking te klein is of u onzorgvuldig met het product bent omgegaan.
De eventuele kosten van de hierboven genoemde opties komen voor onze rekening.

Defecte of beschadigde bestelling

Als een bestelling bij u wordt aangeboden die ernstig beschadigd (verpakkingsmateriaal) is en u kunt al zien dat 1 of meerdere producten defect of beschadigd zijn, dan kunt u de bestelling weigeren.
Neemt u vervolgens zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice onder telefoonnummer (0031) (0)174-226384 of mail (het liefst met foto's) naar info@zonnerij.nl  

Klachten afhandeling

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven. Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens: s Gravenzandseweg 3, 2291 PE Wateringen T: 0174 - 22 63 84 E: info@zonnerij.nl

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar (naam webshop) bij is  aangesloten.  Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Op maatwerk producten geldt een herroepingstermijn van 48 uur vanaf bestelling waarin de aankoop kan worden ontbonden. Na deze 48 uur is het niet meer mogelijk de order te wijzigen of te annuleren.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ZBV Trading BV, Zonnerij.nl 's Gravenzandseweg 3 2291PE Wateringen, info@zonnerij.nl, Telefoon: 0174 226384) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

FORMULIER VOOR HERROEPING

Retour zendingen

 • De items die u wilt retourneren vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid totdat wij deze hebben ontvangen. Wij vragen u vriendelijk de items zorgvuldig te verpakken om beschadiging tijdens transport te voorkomen.
 • Wij adviseren om bij het pakketpunt een verzendbewijs te vragen om de retourzending te kunnen traceren. 
 • Afhankelijk van de aard van het probleem wordt in overleg met u bekeken wat de beste en snelste oplossing is.
 • Wij beoordelen uw product. Hierna ontvangt u een nieuw product of u ontvangt uw bedrag van het product / onderdeel retour.
 • Retouren verzenden aan Zonnerij.nl, s Gravenzandseweg 3, 2291 PE Wateringen, voorzien met uw klantengegevens en factuurnummer.
 • Producten indien rederlijkerwijs mogelijk in originele onbeschadigde verpakking versturen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen

De volgende producten kunt u niet ruilen of retourneren:

 • Maatwerk producten (dit zijn producten die door maatvoering of kleurstelling speciaal voor u op maat zijn gemaakt).
 • Somfy Connexoon en Tahoma box; Zodra u de Connexoon of Tahoma heeft aangemeld of geinstalleerd, de code heeft gebruikt, kunnen wij deze producten niet meer retour nemen.